ngân hàng home - ngân hàng home:

Cùng xem những cách làm cây thông Noel độc đáo từ những vật liệu rất dễ kiếm như giấy báo, ruy băng, vải dạ, giấy bìa cứng,.... hay có thể tận dụng những đồ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày