huỳnh hiểu minh và triệu vy phim

Có chứng minh nhân dân; Bằng lái xe; Giấy tờ chứng minh thu nhập. của người thân hoặc cơ quan cũng như không thẩm định quá nhiều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày