tính lãi suất vay vietcombank

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích. Chỉ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn. Các khoản phải thu ít và giới hạn vòng quay hàng tồn kho có thể làm cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày