sim viettel số cặp đẹp điện máy xanh móng cái quảng ninh

Hướng dẫn làm thủ tục & hồ sơ vay tiền mua nhà đầy đủ nhất.. Bước 3: Ra quyết định cho vay và tiến hành các thủ tục giải ngân Ngay sau khi hồ sơ của bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày