vay tien nong trong ngay tai quang ngai

Đệ nhất danh ca Út Trà Ôn tên thật Nguyễn Thành Út sinh năm 1919,. danh ca Út Trà Ôn - Tân cổ "Thích Ca tầm đạo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày