2 tỷ gửi ngân hàng 1 tháng lãi bao nhiêu đăng ký thông tin viettel online

Xem thêm: Chi tiết thông tin về vay thế chấp ngân hàng có tài sản đảm bảo. Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập khác như: Nhà cho thuê/xe cho thuê. Nhưng khi khách vay tiền mua xe, mua nhà...để làm hồ sơ thì nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày