thấp

"Thế giới Kì diệu của Gumball" là loạt phim truyền hình trẻ em hoạt hình của Anh - Mỹ do Ben Bocquel sáng tạo cho Cartoon Network. Sản xuất chủ yếu bởi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày