ch play ko tai duoc ung dung

Phương pháp quản lý công nợ khách hàng bằng file Excel là một trong những cách thức theo. [Tải Miễn Phí] Mẫu file Excel quản lý công nợ phải trả, phải thu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày