bài tập xác suất thống kê chương 2

Khách hàng vay mua ô tô Vinfast trong thời gian này sẽ được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày