kiểm tra dung lượng mạng viettel

Ứng tiền của Viettel là cách giải quyết tốt nhất để giúp bạn tránh. Số tiền được ứng có thể là: 10k, 15k, 20k, 25k, 30k, 35k, 40k, 45k, 50k.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày