thu tuc vay tien ngan hang quan doi mb

Chương trình vay tiền mặt tín chấp Home Credit phù hợp cho nhiều đối tượng. Bước 2:Khách hàng đăng ký vay, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo sự hướng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày