kiểm tra nợ thuê bao trả sau mobi dam tr

Bạn có biết tỷ giá Đô la Singapore (SDG) 1 SGD ~ bao nhiêu tiền Việt?. Với 1 dollar Singapore = 100 cent.. Tỷ giá đồng Sing bằng bao nhiều tiền Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày