dung cu dien chan

Chuyển đến Vay tiền bằng sổ đỏ của người khác có được không? - Vay tiền bằng sổ đỏ của người khác có được. góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày