mua cavet xe exciter

Tiền tệ là hàng hóa vì nó đem trao đổi được . Tiền là hàng hóa đặc biệt ở chỗ giá trị tạo nên nó hầu như không có, hay nói đúng hơn sức lao động tạo ra đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày