thế chấp nhà ở tphcm

... theo mẫu trong Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT đúng tên gói thầu trên phần tiêu đề.. Giá dự thầu phần bằng chữ bị sai so với giá ghi bằng số trong đơn. Tình huống này được coi như giá trong đơn dự thầu không khớp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày