quan ly mat khau

Hướng dẫn thủ tục vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Vietcombank 2018. cũng một phần do điều kiện để khách hàng được vay là tương đối khó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày