quy trình làm lại giấy đăng ký xe máy

Hiện nay không chỉ có 02 loại sổ trên, dưới đây là cách hiểu đúng về. địa phương xem Sổ trắng là các loại giấy tờ như: Bằng khoán điền thổ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày