can mua dat phan thiet

Chợ Vinh ( Gần sông Cửa Tiền) CHỢ VINH XƯA VÀ NAY Đây là một công trình kiến trúc văn minh hiện đại, với diện mạo mới, tầm vóc mới.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày