ngan hang indo - ngan hang indo:

Bánh Bao Xá Xíu - Ăn vặt/vỉa hè - Món Việt, Món Trung Hoa tại 519 Âu Cơ, P. Phú. Dẹp, dẹp Thọ Phát gì hết đi, bánh bao này số dách quá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày