cách đăng ký cuộc gọi viettel theo tháng tai.com - tai.com:

Chuyển đến Cách thanh lý hợp đồng fe credit - Để thanh lý hợp đồng FE credit bàn cần hoàn. Bạn cần tính toán trước các khoản gốc và lãi để dễ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày