thủ tục vay tiêu dùng ocb điện máy xanh điện thoại cũ

Đăng ký xe máy/ Giấy tờ mua bán xe (chấp nhận không chính chủ). tâm sử dụng dịch vụ vay tiền nhanh bằng đăng ký xe máy – cầm giấy tờ xe máy tại TIMA,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày