lam chung minh nhan dan o bien hoa bao cualo

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KÊNH ĐIỆN MÁY TỈNH TIỀN GIANG. HD SAISON tuyển dụng công việc toàn thời gian nên ứng viên cam kết từ nhiệm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày