thpt fpt đà nẵng tuyển dụng

Khoảng thời gian tốt nhất để mua là tháng bảy và tháng tám, vì cá vàng. Bạn nên cho cá ăn mỗi ngày ba lần, chú ý không cho ăn quá số lượng cần thiết.. khác: Cá vàng đực tỏ ra rất quan tâm, trong khi những con cá cái thì hoàn toàn thờ ơ!

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày