vay tien chi can cmnd bang lai lãi suất cho vay mua nhà ngân hàng sacombank

chỉ dẫn pháp lý · giới thiệu · dịch vụ · quy ước · hướng dẫn sử dụng · chính sách bảo mật · liên hệ. Mẫu này tham khảo theo Mẫu 6A của Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT. [Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức]. tại địa chỉ: ______, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày