lãi suất tín dụng agribank

Lãi suất tiết kiệm, tiền gửi thông thường VND (hiệu lực 26/04/2019). Kỳ hạn, Lãi trả trước, Lãi tháng, Lãi quý, Lãi 06 tháng, Lãi năm, Lãi cuối kỳ. TGTT, –, –, –, –.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày