khuong lam banh xep tín chấp là biện pháp không có tính bảo đảm

/ HC - group Smartbox đồng hành cùng thời gian, giá trị từ niềm tin. Hãy liện hệ với chúng tôi Đại lý tại Yên Bái - Phú thọ - Lào...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày