chợ tốt ô tô đà nẵng mới nhất bảng xanh

ON: có nghĩa là bật gói cước 3G theo quy định của MobiFone. * Tên-gói-cước: chính là gói cước 3G bạn đang muốn đăng ký sử dụng.. Các gói cước 4G MobiFone dùng được cả trên sim 3G (30 ngày). Gói cước hỗ trợ đăng ký trên các thiết bị USB 3G, DCom, … của mạng MobiFone để trải nghiệm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày