thủ tục vay vốn ngân hàng vietcombank cách tính cho vay lãi suất ngân hàng

Chuyển đến Lệ phí cấp lại CMND - Luật sư tư vấn xin cấp lại CMND bị mất trong các trường hợp. việc xin cấp lại chứng minh nhân dân bị mất tại cơ quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày