thue mat bang da nang moi nhat

Những lời chúc hay bằng tiếng... 354,904. 7, Cũ. Mặc định. đáo hạn là : maturity. Còn ngày đáo hạn trong thuật ngữ tài chính = maturity date.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày