tiểu sư phụ thuyết minh

vảy Áp Khẩu là ở ngón Thới có một hàng vảy bình thường đột nhiên có một vảy. xíu là chết ngay với nó liền...,nếu có ăn được nó thì củng te tua chứ chả chơi. ĐNTHĐ hả miệng ngậm chiếc vảy cuối cùng của Thới Hoa Đăng đi lên vì thế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày