thủ tục vay tiêu dùng ngân hàng bidv

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn các loại bảo hiểm nhân thọ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày