sdt dien may xanh my tho

500k polime seri ngũ quý 9 Giá 1200k/tờ.. Tiền Seri Đẹp VN. January 1 ·. 500k polime seri ngũ quý 9. Giá 1200k/tờ. Image may contain: 1 person · 11.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày