điện máy xanh tp thái nguyên từ vay mượn nghĩa là gì

Toán: Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 - Lớp 1/6. GVCN: Cao Thị Hòa. Tải file đính kèm: BANG CONG VA TRU TRONG PHAM VI 10 LOP 1.ppt. Ẩn/Hiện xem.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày