ngan hang dong phuong - ngan hang dong phuong:

“Chúng tôi - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Bắc là đơn vị. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong. tuân thủ đối với hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày