dien may xanh dien thoai sony

Chương 01 - I. Phần Thứ Nhất Sách I-Sai-A 1. Sấm Ngôn Trước Thời Chiến Tranh Giữa Giu-Ða Với A-Ram Và Ít-Ra-En Nhan đề 1 Thị kiến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày