dang ki mang viettel 10k

Bão số 4 tiến nhanh vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm. Bão Podul di. Tin tức trong ngày - 7 người chết sau bão số 4 7 người chết sau.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày