vay mua xe tại vietcombank

Các yêu cầu chuyển đổi sang trả góp thành công đến hết ngày 05/09/2019 sẽ. trả góp cuối cùng cùng lãi, phí, và chi phí phát sinh (nếu có) được thanh toán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày