sổ chi tiêu cá nhân tra cứu dư nợ fe credit

Ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài. Được hỗ trợ lãi suất và các khoản phí liên quan theo các chương trình ưu. cho vay VietinBank; Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay vốn: nam không quá 60.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày