tuyển dụng tổng đài viên viettel

Thẻ CMND của em lúc trước làm ở Quảng Nam nay đã hết thời hạn sử dụng nay. Theo Điều 26 Luật căn cước công dân 2014, nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại.. tôi hỏi làm lại đổi cmtnd sang thẻ cccd tại nhưng hộ khẩu Vĩnh Phúc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày