đăng ký tin nhắn mobile vay tien gop

Lãi suất tiết kiệm tháng 11/2019 tại nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục được. lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 11/2019 hiện là 9,4%/năm.. Tiếp đó là NCB với lãi suất cao nhất 8,8% cho tiền gửi 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày