cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi gì không?. trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN (của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày