thủ tục làm bảo hiểm xã hội lần 2

Giải pháp tín dụng tối ưu, giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển trung và dài hạn.. Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay vốn trung - dài hạn.. Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc cho vay theo món.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày