màu xanh biển

Bước 3: Để sao lưu tin nhắn, bạn hãy chạm vào mục Backup, đặt tên. Nếu đổi điện thoại mới, người dùng chỉ cần chọn Transfer, sau đó lựa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày