xe máy dưới 40 triệu tốt nhất đăng ký vay vốn vpbank

Giải đáp - Tư vấn | Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội.. Ông Vũ Bình Long (Bắc Quang, Hà Giang) hỏi: Tôi là thương binh loại A, hạng 4/4, thì có được hưởng BHYT mã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày