triêu tiên và uae

Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi. 2 bên không thể thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày