bưu điện viettel daklak

Tuyển dụng CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL, tìm. Tổng Công ty Cổ Phần Bưu chính Viettel với 18 năm hoạt động, Viettel Post nay đã trở thành Tổng Công ty đa. 17/12/2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày