kiểm tra hàng hóa viettel

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất. Cho mình hỏi cách đây 3 năm , mình có làm việc cho ngân hàng và sau đó nghỉ việc không công tác tại đó nữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày