tp bank

Công an thành phố Bắc Ninh: Buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Trường hợp xác định lại giới tính và phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi cơ bản đặc. khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân phải có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày