dien may xanh dalat tuyen dung

Thông báo bán nợ · Xem chi tiết · Thông báo mời chào giá. Trong 2 ngày 5/10 và 12/10/2019, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) phối hợp Đội cảnh sát.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày