tgdđ iphone 7

VIETCOMBANK CHI NHÁNH HUẾ THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN THỨ 11) NHÀ XƯỞNG CỦA CTY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯƠNG.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày